Vytenio g. 45, Vilnius info@vmkc.lt
8 5 233 2508

pagalba 24 valandas per parą

SVARBU: Interneto svetainė šiuo metu atnaujinama

Atsiprašome už nepatogumus

Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto krizių centro tikslai – ugdyti ir stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį, atkurti socialinius ryšius su visuomene bei organizuoti ir teikti socialines paslaugas Vilniaus miesto gyventojams (socialinę riziką patiriančioms šeimoms (moterims ir jų vaikams), socialinę riziką patiriantiems vaikams, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims), kuriems, esant krizinei situacijai ir pan., nesuteikus paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Įstaiga vykdo šias funkcijas:

  • nustato asmenų (socialinę riziką patiriančių šeimų (moterų, moterų ir jų vaikų) socialinės priežiūros paslaugų poreikį;
  • teikia socialinės priežiūros (laikino apnakvindinimo paslaugas Vilniaus miesto gyventojams (moterims, moterims ir jų vaikams), kuriems, esant krizinei situacijai ir pan., nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei;
  • teikia socialinės priežiūros (apgyvendinimas krizių centruose) paslaugas Vilniaus miesto gyventojams (moterims, moterims ir jų vaikams), neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius įgūdžius ir padėti integruotis į visuomenę;
  • teikia specialiąsias socialines (trumpalaikės socialinės globos) paslaugas socialinę riziką patiriantiems vaikams ar vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų bei vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos.

Centro misija - teikti socialines paslaugas Vilniaus miesto gyventojams, kuriems būtina pagalba, užtikrinant asmens orumo nežeminančias sąlygas ir tenkinti būtiniausius poreikius.
Centro vizija – esame žinoma, profesionali institucija, kuria pasitiki kiekvienas.
Centro uždaviniai:

  • teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius, užtikrinant teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
  • kelti personalo kvalifikaciją ir kompetencijas.
NAUJIENOS