Nemokama pagalba 24/7

Apie mus

Misija

Teikiame kokybiškas, saugias socialines paslaugas Vilniaus miesto gyventojams, efektyviai naudojame turimus išteklius.

Tikslas

Motyvuotas paslaugų gavėjas, gebantis savarankiškai spręsti savo problemas ir siekiantis teigiamų pokyčių savo gyvenime.

Vizija

Profesionali ir nuolat tobulėjanti įstaiga, kuria pasitiki kiekvienas.

Vertybės:

  • orientacija į paslaugų gavėją – atsižvelgti į kiekvieno paslaugų gavėjo asmeninius poreikius, lūkesčius, aplinką ir pan.;
  • atsakingumas – išsamiai ir suprantamai teikti informaciją, įsipareigojimų vykdymą, dirbti pareigingai;
  • kompetencija – pareigas atlikti profesionaliai ir sąžiningai, pritaikant geriausius sprendimo būdus, darbo metodus, nuolat tobulėti;
  • pagarba – išklausyti, gerbti kiekvieno nuomonę, pasirinkimą, apsisprendimą;
  • bendradarbiavimas – nuolatinis bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis, organizacijomis, siekiant užtikrinti paslaugų gavėjams kompleksiškumą ir tęstinumą.
  • sąmoningumas – žinome ir suprantame ką ir kodėl darome, įsigiliname ir nuolat analizuojame savo veiklos procesus, tobuliname juos, tausodami įstaigos, asmeninius ir aplinkos resursus.