Nemokama pagalba 24/7

Viešieji ir privatūs interesai

Vilniaus miesto krizių centro darbuotojai, privalantys deklaruoti privačius interesus:

  • Direktorius;
  • Direktoriaus pavaduotojas; 
  • Vyriausiasis buhalteris;
  • Pagalbos šeimai skyriaus vedėjas;
  • Pagalbos vaikui skyriaus vedėjas;
  • Ūkio skyriaus vedėjas;
  • Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas;
  • Viešojo pirkimo komisijos nariai;
  • Viešojo pirkimo iniciatorius;
  • Viešojo pirkimo organizatorius.