Įstaiga:

Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto krizių centras

Pareigos:

Psichologas

Pagrindinės funkcijos šiai pareigybei:

 • vertina ir padeda spręsti vaikų ir paauglių psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas,
 • rengia individualias rekomendacijas asmens (šeimos) psichologinėms problemoms spręsti ir teikia jas socialiniams darbuotojams;
 • dirba komandoje su socialiniais darbuotojais ir kitais specialistais;
 • organizuoja individualų ir grupinį darbą socialinių paslaugų gavėjams;
 • tarpininkauja ir bendradarbiauja dėl kitų pagalbos priemonių asmeniui (šeimai);
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencines priemones, siekiant užkirsti kelią asmens (šeimos) psichologinėms problemoms kilti;
 • teikia metodinę pagalbą darbuotojams vaiko ir suaugusio asmens raidos klausimais.

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą, psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją;
 • turėti ne mažiau 1 metų psichologinio darbo patirties.

Siūlome:

 • darbą Pagalbos vaikui skyriuje, A. Kojelavičiaus g. 129, Vilnius;
 • kvalifikacijos tobulinimo galimybes;
 • darbo užmokestį (neatskaičius mokesčių) nuo 1562,03 Eur iki 1657,96 Eur (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,63 iki 9,16 atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį);
 • galimos priemokos iki 30 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio;
 • darbą 1,0 etato darbo krūviu (40 valandų darbo savaitė).

Dokumentai priimami:

Iki 2022 m. lapkričio 4 d. siųskite gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, išsilavinimą bei profesinio darbo patirtį patvirtinančius dokumentus el. paštu info@vmkc.lt, arba atneškite/siųskite dokumentus adresu Vytenio g.45, LT-03208, Vilnius.

Kontaktinė informacija:

el.p. info@vmkc.lt, tel. (8 5) 233 3619.