METINĖS ATASKAITOS

VA 2016 m.xls

Aiškinamasis už 2016 m.

FAAR 1 priedas nematerialus t. 2016 m.

FAAR 2 priedas turtas 2016 m.

FAAR 3 priedas atsargos 2016 m.

FAAR 4 priedas atsargų vertė pg grupes 2016 m.

FAAR 5 priedas išankst. 2016 m.xls

FAAR 6 priedas gautinos 2016 m.

FAAR 7 priedas ekvivalentai 2016 m.xls

FAAR 8 priedas finansavimo sumos 2016 m.

FAAR 9 priedas fin. likučiai 2016 m.xls

FAAR 10 priedas mokėtinos sumos pr. 2016 m.

FAAR 11 priedas investicinė veikla gatava 2016 m.

FAAR 12 priedas segmentai 2016 m.

FAAR 13 priedas nacionaline valiuta 2016 m.

FAAR 14 priedas kitos pajamos 2016 m.xls

FBA už 2016 m.

GTPA už 2016 m. grynojo turto.xls

Piniginių srautų ataskaita už 2016 m.

 

TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

III KETVIRTIS:

FB ir VR ataskaitos už 2016 m. 9 mėn.;

FAAR 1 priedas (nematerialus t.) 2016 m. 9 mėn.;

FAAR 2 priedas (turtas) 2016 m. 9 mėn.;

FAAR 3 priedas (atsargos) 2016 m. 9 mėn.;

FAAR 8 priedas (finansavimo sumos) 2016 m. 9 mėn.;

FAAR 11 priedas (investicinė veikla gatava) 2016 m. 9 mėn.

 

II KETVIRTIS:
VA 2016 m. I pusm.;

FAAR 1 priedas 2016 m. II ketv. (4 priedas);

FAAR 2 priedas 2016 m. II ketv. (1 priedas);

FAAR 3 priedas 2016 m. II ketv. (3 priedas);

FAAR 8 priedas 2016 m. II ketv. (2 priedas);

FAAR 11 priedas 2016 m. II ketv. (5 priedas);

FBA 2016 m. I pusm.

 

I KETVIRTIS:
VA 2016 m. I ketv.;

FAAR 1 priedas nematerialus t. 2016 m. I ketv. (4 priedas);

FAAR 2 priedas turtas 2016 m. I ketv. (1 priedas);

FAAR 3 priedas atsargos 2016 m. I ketv. (3 priedas);

FAAR 8 priedas finansavimo sumos 2016 m. I ketv. (2 priedas);

FAAR 11 priedas investicine veikla gatava 2016 m. I ketv. (5 priedas);

FBA 2016 m. I ketv.