BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KRIZIŲ CENTRO

METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS:


Aiškinamasis už 2013;

VA 2013 metinė;

Piniginių srautų ataskaita už 2013;

FAAR 1 priedas (nematerialus t., 2013);

FAAR 2 priedas (turtas, 2013);

FAAR 3 priedas (atsargos, 2013);

FAAR 4 priedas (atsargų vertė pg grupes, 2013);

FAAR 5 priedas (išankst., 2013);

FAAR 6 priedas (gautinos, 2013);

FAAR 7 priedas (ekvivalentai, 2013);

FAAR 8 priedas (finan. sumos, 2013);

FAAR 9 priedas (fin. likučiai, 2013);

FAAR 10 priedas (mokėtinos sumos pr., 2013);

FAAR 11 priedas (investicinė veikla, 2013);

FAAR 12 priedas (segmentai, 2013);

FAAR 13 priedas (nacionaline valiuta, 2013);

FAAR 14 priedas (kitos pajamos, 2013).