Ataskaita forma Nr. 1

Biudžeto vykdymo ataskaita Nr. 2-1

Biudžeto vykdymo ataskaita Nr. 2-2

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Metinė kreditorių ataskaita