Biudžeto vykdymo aiškinamasis už 2016 m. 12 mėn

Forma B-1

Forma B-10

Forma Nr. 3-2016-4

Forma Nr. 1-2016-4

Forma Nr. 2-2016-04 (02SP)

Forma Nr. 2-2016-04 (02-21)

Forma Nr. 2-2016-04 (02)

Forma Nr. 4-2016-12.xls