Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys III ketv.

Metinės ataskaitos