Įstaigoje teikiamos socialinės paslaugos:

  • Informavimas;
  • Konsultavimas;
  • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
  • Laikinas apnakvindinimas;
  • Apgyvendinimas krizių centre;
  • Trumpalaikė socialinė globa (iki 3 mėn).