Vytenio g. 45, Vilnius info@vmkc.lt
8 5 233 2508

pagalba 24 valandas per parą

Siūlome darbą vyresniajam socialiniam darbuotojui Paramos vaikams ir šeimai tarnyboje

Įstaiga:

Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto krizių centras

Pareigos:

Vyresnysis socialinis darbuotojas

Pagrindinės funkcijos šiai pareigybei:

 • organizuoja trumpalaikės socialinės globos teikimą, siekdamas teigiamo pokyčio socialinio darbo procese, bendradarbiauja su Paramos vaikams ir šeimai tarnybos (toliau-Tarnyba) socialiniais darbuotojais, užimtumo specialistu, psichologu ir paslaugas gaunančiais vaikais;
 • išsiaiškina vaiko (-ų) socialinius, sveikatos ir ugdymosi poreikius, bendradarbiaudamas su vaiku, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, Tarnybos socialiniais darbuotojais, ugdymo ir kitų įstaigų specialistais, tėvais (globėjais), medikais;
 • koordinuoja ir organizuoja vaiko (-ų) ugdymo ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pagal poreikį;
 • koordinuoja ir organizuoja vaiko (-ų) nuvykimą (atvykimą) į/iš ugdymo ar sveikatos priežiūros įstaigas (-ų):
 • organizuoja vaiko (-ų) palydėjimą viešuoju transportu į ugdymo ar sveikatos priežiūros įstaigas;
 • vaikui (-ams) dėl savo gebėjimų, būklės (amžiaus, sveikatos ir pan.) negalint vykti viešuoju transportu ar kai lydėjimas viešuoju transportu yra neracionalus ir neefektyvus (dideli atstumai, laiko sąnaudos ir pan.), suplanuoja ir nuveža optimaliausiu maršrutu vaiką (-us) į ugdymo ar sveikatos priežiūros įstaigą (-as) tarnybiniu transportu;
 • naudodamasis tarnybiniu automobiliu, atsako už automobilyje esančias materialines vertybes bei dokumentus, laikosi saugaus darbo reikalavimų, kelių eismo ir automobilio eksploatavimo taisyklių;
 • tvarko ir pildo dokumentaciją, susijusią su vykdomomis funkcijomis.

Reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį socialinio darbo universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį socialinio darbo koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje.

Siūlome:

 • darbą Paramos vaikams ir šeimai tarnyboje, A. Kojelavičiaus g. 129, Vilnius;
 • kvalifikacijos tobulinimo galimybes;
 • darbo užmokestį nuo 1132,80 Eur iki 1348,74 Eur (neatskaičius mokesčių) bei papildomas motyvacines priemones;
 • darbą 1,0 etato (40 val. darbo savaitė).

Dokumentai priimami:

Iki 2021 m. birželio 23 d. siųskite gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, išsilavinimą bei profesinio darbo patirtį patvirtinančius dokumentus el. paštu info@vmkc.lt, arba atneškite/siųskite dokumentus adresu Vytenio g. Nr. 45, LT-03208, Vilnius.

Kontaktinė informacija:

el. p. info@vmkc.lt, tel. (8 5) 233 3619.