Vytenio g. 45, Vilnius info@vmkc.lt
8 5 233 2508

pagalba 24 valandas per parą

Siūlome darbą vyresniajam socialiniam darbuotojui Paramos vaikams ir šeimai tarnyboje

Įstaiga:

Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto krizių centras

Pareigos:

Vyresnysis socialinis darbuotojas

Pagrindinės funkcijos šiai pareigybei:

 • organizuoja trumpalaikės socialinės globos (iki 3 mėn.) paslaugų teikimą, siekdamas teigiamo pokyčio socialinio darbo procese, bendradarbiauja su Paramos vaikams ir šeimai tarnybos socialiniais darbuotojais, psichologu ir paslaugas gaunančiais vaikais;
 • koordinuoja ir organizuoja vaiko (-ų) ugdymo ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pagal poreikį, vaiko (-ų) nuvykimą (atvykimą) į/iš ugdymo ar sveikatos priežiūros įstaigas (-ų):
 • vaikui (-ams) dėl savo gebėjimų, būklės (amžiaus, sveikatos ir pan.) negalint vykti viešuoju transportu ar kai lydėjimas viešuoju transportu yra neracionalus ir neefektyvus (dideli atstumai, laiko sąnaudos ir pan.), suplanuoja ir nuveža optimaliausiu maršrutu vaiką (-us) į ugdymo ar sveikatos priežiūros įstaigą (-as) tarnybiniu transportu;
 • tvarko ir pildo dokumentaciją, susijusią su vykdomomis funkcijomis.

Reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį socialinio darbo universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį socialinio darbo koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti ne žemesnės, kaip B kategorijos transporto priemonę.

Siūlome:

 • darbą Paramos vaikams ir šeimai tarnyboje, A. Kojelavičiaus g. 129, Vilnius;
 • kvalifikacijos tobulinimo galimybes;
 • darbo užmokestį (neatskaičius mokesčių) nuo 1150,50 Eur iki 1348,74 Eur (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,5 iki 7,62 atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį).
 • papildomas motyvacines priemones;
 • darbą 1,0 etato (40 val. darbo savaitė).

Dokumentai priimami:

Iki 2021 m. gruodžio 23 d. siųskite gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, išsilavinimą bei profesinio darbo patirtį patvirtinančius dokumentus el. paštu info@vmkc.lt, arba atneškite/siųskite dokumentus adresu Vytenio g. 45, LT-03208, Vilnius.

Kontaktinė informacija

el.p. info@vmkc.lt, tel. (8 5) 233 3619.