Vytenio g. 45, Vilnius info@vmkc.lt
8 5 233 2508

pagalba 24 valandas per parą

Siūlome darbą

 

Įstaiga:

Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto krizių centras

Pareigos:

Socialinis darbuotojas

Pagrindinės funkcijos šiai pareigybei:

 • teikia trumpalaikės socialinės globos paslaugas socialinės rizikos vaikams ir vaikams iš socialinės rizikos šeimų;
 • priima naujai atvykusius vaikus;
 • padeda paslaugų gavėjams įveikti krizę, adaptuotis naujoje aplinkoje, skatina pilnavertišką socialinį funkcionavimą;
 • išsiaiškina vaiko socialinius, sveikatos ir ugdymo poreikius, bendradarbiaudamas su vaiku, VTAS, Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro  socialiniais darbuotojais, ugdymo įstaigų specialistais, tėvais (globėjais), medikais;
 • esant poreikiui dalyvauja tarpžinybiniuose pasitarimuose su VTAS, bendruomenės socialiniais darbuotojais ir kitais specialistais;
 • atvykus vaikui, per 30 kalendorinių dienų, sudaro trumpalaikės globos individualios socialinės pagalbos planą ir jį vykdo;
 • organizuoja nenutrūkstamą mokyklinio amžiaus vaiko ugdymą, rūpinasi vaiko mokymusi, bendradarbiauja su ugdymo įstaigomis, lydi vaiką į/iš ugdymo įstaigas;
 • organizuoja ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų) ugdymą;
 • stebi ir rūpinasi vaiko sveikata, sunegalavus vaikui reaguoja vadovaujantis direktoriaus patvirtintu socialinio darbuotojo veiksmų aprašu;
 • tarpininkauja dėl psichologo ir kitų specialistų pagalbos vaikui;
 • esant poreikiui organizuoja sveikatos priežiūros paslaugas, lydi vaiką į/iš gydymo įstaigas;
 • teikia bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo) socialines paslaugas pagalbos besikreipiantiems asmenims, šeimoms;
 • koordinuoja ir kontroliuoja socialinio darbuotojo padėjėjo darbą.

Reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį socialinio darbo universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį socialinio darbo koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažiau 1 metų socialinio darbo patirties;

Siūlome:

 • darbą Pagalbos vaikui skyriuje, A. Kojelavičiaus g. 129, Vilnius;
 • kvalifikacijos tobulinimo galimybes;
 • darbo užmokestį (neatskaičius mokesčių) nuo 1294,15 Eur iki 1364,74 Eur (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,15 iki 7,54 atsižvelgiant į turimą profesinio darbo patirtį);
 • papildomas motyvacines priemones;
 • darbą 1,0 etato darbo krūviu, dirbant pagal patvirtintą darbo laiko grafiką iki 24 val. per parą suminės darbo laiko apskaitos režimu.

Dokumentai priimami:

Iki 2022 m. spalio 14 d. siųskite gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, išsilavinimą bei profesinio darbo patirtį patvirtinančius dokumentus el. paštu info@vmkc.lt, arba atneškite/siųskite dokumentus adresu Vytenio g. Nr. 45, LT-03208, Vilnius.

Kontaktinė informacija:

el. p. info@vmkc.lt, tel. (8 5) 233 3619.