Vytenio g. 45, Vilnius info@vmkc.lt
8 5 233 2508

pagalba 24 valandas per parą

Siūlome darbą socialiniam darbuotojui (budinčiam) Paramos vaikams ir šeimai tarnyboje

Įstaiga:

Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto krizių centras

Pareigos:

Socialinis darbuotojas (budintis)

Pagrindinės funkcijos šiai pareigybei:

 • teikia trumpalaikės socialinės globos paslaugas socialinės rizikos vaikams ir vaikams iš socialinės rizikos šeimų;
 • organizuoja nenutrūkstamą mokyklinio amžiaus vaiko ugdymą, rūpinasi vaiko mokymusi, bendradarbiauja su ugdymo įstaigomis, lydi vaiką į/iš ugdymo įstaigas;
 • organizuoja ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų) ugdymą, stebi ir rūpinasi vaiko sveikata;
 • tarpininkauja dėl psichologo ir kitų specialistų pagalbos vaikui;
 • koordinuoja socialinio darbuotojo padėjėjo darbą.

Reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį socialinio darbo universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį socialinio darbo koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažiau 1 metų socialinio darbo patirties;

Siūlome:

 • darbą Paramos vaikams ir šeimai tarnyboje, A. Kojelavičiaus g. 129, Vilnius;
 • kvalifikacijos tobulinimo galimybes;
 • darbo užmokestį (neatskaičius mokesčių) nuo 1150,50 Eur iki 1219,53 Eur (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,5 iki 6,89 atsižvelgiant į turimą profesinio darbo patirtį) bei priemokas iki 30 proc.;
 • papildomas motyvacines priemones;
 • darbą 1,0 etato, dirbant pagal patvirtintą darbo laiko grafiką iki 24 val. per parą suminės darbo laiko apskaitos režimu (kas ketvirtą parą).

Dokumentai priimami:

Iki 2021 m. spalio 3 d. siųskite gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, išsilavinimą bei profesinio darbo patirtį patvirtinančius dokumentus el. paštu info@vmkc.lt, arba atneškite/siųskite dokumentus adresu Vytenio g. 45, LT-03208, Vilnius.

Kontaktinė informacija:

info@vmkc.lt, tel. (8 5) 233 3619, (8 5) 233 9644.