Vytenio g. 45, Vilnius info@vmkc.lt
8 5 233 2508

pagalba 24 valandas per parą

Siūlome darbą psichologui Paramos vaikams ir šeimai tarnyboje

Įstaiga:

Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto krizių centras

Pareigos:

Psichologas

Pagrindinės funkcijos šiai pareigybei:

 • Vertinti ir padėti spręsti vaikų, kuriems teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos, psichologines problemas, konsultuoti juos;
 • Vertinti ir padėti spręsti asmenų (šeimos), kuriems teikiamos socialinės priežiūros (apgyvendinimo) paslaugos, psichologines problemas, konsultuoti juos;
 • rengti rekomendacijas asmens (šeimos) psichologinėms problemoms spręsti ir teikti socialiniams darbuotojams;
 • dirbti komandoje su socialiniais darbuotojais ir kitais tarnybos specialistais rengiant ir įgyvendinant paramos asmeniui (šeimai) planą;
 • organizuoti individualų ir grupinį darbą socialinių paslaugų gavėjams;
 • tarpininkauti dėl kitų pagalbos priemonių asmeniui (šeimai);
 • rengti prevencines priemones kompetencijos srityje, siekiant užkirsti kelią vaikų, asmens (šeimos) psichologinėms problemoms kilti.

 

Reikalavimai:

Psichologas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį psichologijos studijų krypties ar jam prilygintą išsilavinimą,
 • turėti ne mažiau kaip 1 metų psichologinio darbo patirties;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę apsaugą, ir alkoholizmo bei narkomanijos prevenciją bei psichologinio konsultavimo principus.

Siūlome:

 • neterminuotą darbo sutartį, 1,0 etato (40 valandų darbo savaitė);
 • kvalifikacijos tobulinimo galimybes;
 • pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,20 iki 7,38 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo) bei papildomas motyvacines priemones;

Darbo vieta:

BĮ Vilniaus miesto krizių centro paramos vaikams ir šeima tarnyba, A. Kojelavičiaus g.129, Vilnius.

Dokumentai priimami:

Iki 2020 m. sausio 26 d. siųskite gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją el. paštu info@vmkc.lt, arba atneškite dokumentus adresu Vytenio g. Nr. 45, LT-03208, Vilnius.

Kontaktinė informacija:

Ana Biekšienė, el. p. info@vmkc.lt,  tel. (8 5) 233 3619.