Vytenio g. 45, Vilnius info@vmkc.lt
8 5 233 2508

pagalba 24 valandas per parą

Siūlome darbą socialiniam darbuotojui (budinčiam)

Įstaiga:

Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto krizių centras

Pareigos:

Socialinis darbuotojas (budintis)

Pagrindinės funkcijos šiai pareigybei:

 • trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas 3 – 18 metų amžiaus vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos;
 • socialinis darbas su socialinę riziką patiriančiais vaikais;
 • bendradarbiavimas su vaiko tėvais bei kitais jo artimais giminaičiais, siekiant atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius;
 • dalyvavimas tarpžinybiniuose pasitarimuose su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, bendruomenės socialiniais darbuotojais ir kitais specialistais;
 • vaikų priežiūra, socialinių įgūdžių ugdymas, jų poreikių tenkinimas;
 • socialinės priežiūros (apnakvindinimo), bendrųjų (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo) socialinių paslaugų teikimas pagalbos besikreipiantiems asmenims, šeimoms.

Reikalavimai:

Socialinis darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne  žemesnį  kaip  aukštąjį socialinio darbo universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį socialinio darbo koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažiau 1 metų socialinio darbo patirties;
 • išmanyti Lietuvos  Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinio darbo ir socialinių paslaugų sritis, gebėti juos taikyti praktikoje, būti susipažinusius su vaiko teisių apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Siūlome:

 • darbą Paramos vaikams ir šeimai tarnyboje, Kojelavičiaus g. 129, Vilnius;
 • terminuotą darbo sutartį (darbuotojos vaiko priežiūros atostogų metu);
 • kvalifikacijos tobulinimo galimybes;
 • pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą nuo 5,30 iki 5,90 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo) bei papildomas motyvacines priemones;
 • darbą 1,0 etato, suminės darbo laiko apskaitos režimu, dirbant pagal patvirtintą darbo laiko grafiką iki 24 val. per parą.

Dokumentai priimami:

Iki 2019 m. gruodžio 11 d. siųskite gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją el. paštu info@vmkc.lt, arba atneškite/siųskite dokumentus adresu Vytenio g. Nr. 45, LT-03208, Vilnius.

Kontaktinė informacija:

Ana Biekšienė, el. p. info@vmkc.lt,  tel. (8 5) 233 3619