Vytenio g. 45, Vilnius info@vmkc.lt
8 5 233 2508

pagalba 24 valandas per parą

Siūlome darbą vyresniajam socialiniam darbuotojui – programų koordinatoriui

Įstaiga:

Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto krizių centras

Pareigos:

Vyresnysis socialinis darbuotojas-programų koordinatorius

Pagrindinės funkcijos šiai pareigybei:

 • Socialinės priežiūros (apnakvindinimo) ir apgyvendinimo paslaugų teikimo koordinavimas;
 • besikreipiančių asmenų dėl socialinių paslaugų skyrimo dokumentų rengimas Vilniaus miesto krizių centro socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijai;
 • teikiamų socialinės priežiūros paslaugų eigos vertinimas;
 • tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas su socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis;
 • projektų, programų rengimas ir įgyvendinimas.

Reikalavimai:

Vyresnysis socialinis darbuotojas – programų koordinatorius, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį socialinio darbo universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį socialinio darbo koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažiau 1 metų socialinio darbo patirties;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinio darbo ir socialinių paslaugų sritis, gebėti juos taikyti praktikoje.

Siūlome:

 • darbą 1,0 etato Paramos moterims ir šeimai tarnyboje, Vytenio g. 45, Vilnius;
 • terminuotą darbo sutartį (darbuotojos vaiko priežiūros atostogų metu);
 • kvalifikacijos tobulinimo galimybes;
 • pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą nuo 6,20 iki 7,10 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo) bei papildomas motyvacines priemones;

Dokumentai priimami:

Iki 2019 m. gruodžio 11 d. siųskite gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją el. paštu info@vmkc.lt, arba atneškite/siųskite dokumentus adresu Vytenio g. Nr. 45, LT-03208, Vilnius.

Kontaktinė informacija:

Ana Biekšienė, el. p. info@vmkc.lt,  tel. (8 5) 233 3619