Vytenio g. 45, Vilnius info@vmkc.lt
8 5 233 2508

pagalba 24 valandas per parą

Siūlome darbą

Įstaiga:

Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto krizių centras

Pareigos:

BĮ Vilniaus miesto krizių centro paramos vaikams ir šeimai tarnybos psichologas, darbas 1,0 etato.

Pareigybės lygis – A2

Reikalavimai:

– Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija;

– ne mažesnė 1 metų socialinio darbo patirtis;

– gebėjimas spręsti vaikų ir paauglių psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas,

bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais ir vaiko tėvais (globėjais);

– gebėjimas dirbti komandoje su socialiniais darbuotojais ir kitais specialistais;

– gebėjimas analizuoti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

– gebėjimas organizuoti individualų ir grupinį darbą tarnybos socialinių paslaugų gavėjams;

– gebėjimas tarpininkauti ir bendradarbiauti dėl kitų pagalbos priemonių asmeniui (šeimai);

– gebėjimas inicijuoti, rengti ir įgyvendinti prevencines priemones kompetencijos srityje,

siekiant užkirsti kelią asmens (šeimos), psichologinėms problemoms kilti;

– gebėjimas teikti metodinę pagalbą Tarnybos darbuotojams vaiko ir suaugusio asmens raidos

klausimais;

– gebėjimas taikyti informacines technologijas.

Darbo sutartis:

Neterminuota

Darbo vieta:

BĮ Vilniaus miesto krizių centro paramos vaikams ir šeima tarnyba, A. Kojelavičiaus g. 129, Vilnius (Naujoji Vilnia).

Dokumentai priimami:

Iki 2019 m. vasario 27 d. siųskite gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją el. paštu info@vmkc.lt, arba atneškite/siųskite dokumentus adresu Vytenio g. Nr. 45, LT-03208, Vilnius.

Papildoma informacija:

tel. (8 5) 233 3619.