Vytenio g. 45, Vilnius info@vmkc.lt
8 5 233 2508

pagalba 24 valandas per parą

Siūlome darbą

Pasiūlymas galioja iki 2018-balandžio 26 d. imtinai.

Socialiniam darbuotojui (-ai)

Vilniaus miesto krizių centro Paramos vaikams ir šeimai tarnyboje

Darbo pobūdis:

– Trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas 2 – 17 metų amžiaus vaikams iš socialinės rizikos šeimų (kol vaikas bus grąžintas į šeimą arba priimtas sprendimas dėl vaiko apgyvendinimo globėjų šeimoje, šeimynoje ar bendruomeniniuose socialinės globos namuose).

– Socialinis darbas su socialinės rizikos vaikais: linkusiais nusikalsti, turinčiais priklausomybių, delinkventinio elgesio paaugliais.

– Pagalba vaikui atsidūrusiam krizinėje situacijoje adaptuojantis naujoje aplinkoje atsižvelgus į vaiko (-ų) amžių, raidą, savarankiškumo lygį. Pagalba ruošiant pamokas, užimtumo ir laisvalaikio organizavimas, socialinių ir kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas, lydėjimas į/iš ugdymo, socialinės psichologinės pagalbos, sveikatos priežiūros įstaigas, individualus socialinis darbas su vaiku arba su vaikų grupe.

– Ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūra, ugdymas, jų poreikių tenkinimas.

– Darbas komandoje su socialiniu darbuotoju ir socialinio darbuotojo padėjėju.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Socialinis darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

– turėti ne žemesnį kaip aukštąjį socialinio darbo universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį socialinio darbo koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

– turėti socialinio darbo patirties;

– mokėti vertinti vaiko individualius poreikius, parinkti tinkamą socialinių paslaugų teikimo modelį, vykdyti individualų socialinį darbą su vaiku ar su vaikų grupe, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, žinoti dokumentų rengimo taisykles;

– išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinio darbo ir socialinių paslaugų sritis, gebėti juos taikyti praktikoje, būti susipažinusius su vaiko teisių apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

– turėti bazines kompiuterinio raštingumo žinias bei gebėjimus dirbti kompiuteriu ir tinkamai naudotis jo įrenginiais, atlikti bendriausius veiksmus, būdingus daugumai kompiuterinių programų; rengti tekstinį dokumentą; ieškoti informacijos naudojant paieškos sistemas bei katalogus; komunikuoti elektroniniu paštu.

Darbo laikas: darbas kas 4 parą, 08:00 – 08:00 val.

Darbo sutartis: neterminuota

Darbo vieta: A. Kojelavičiaus g. 129, Vilnius (Naujoji Vilnia)

Pageidavimo teikimo forma: siųsti Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką.

El. paštas: info@vmkc.lt