Vytenio g. 45, Vilnius info@vmkc.lt
8 5 233 2508

pagalba 24 valandas per parą

Siūlome darbą

Pasiūlymas galioja iki 2017-06-09

Pagal terminuotą darbo sutartį

Socialiniam darbuotojui (-ai) Paramos vaikams ir šeimai tarnyboje

Darbo pobūdis:

Trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas 2 – 17 metų amžiaus vaikams iš socialinės rizikos šeimų (kol vaikas bus grąžintas į šeimą arba priimtas sprendimas dėl vaiko apgyvendinimo globėjų šeimoje, šeimynoje ar bendruomeniniuose socialinės globos namuose).

– Pagalba vaikui atsidūrusiam krizinėje situacijoje, adaptuojantis naujoje aplinkoje atsižvelgus į vaiko (-ų) amžių, raidą, savarankiškumo lygį.

– Ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūra, ugdymas, jų poreikių tenkinimas.

– Socialinis darbas su mokyklinio amžiaus vaikais: pagalba ruošiant pamokas, užimtumo ir laisvalaikio organizavimas, socialinių ir kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas, lydėjimas į/iš ugdymo įstaigų, individualus socialinis darbas su vaiku arba su vaikų grupe.

– Darbas komandoje su kitu socialiniu darbuotoju ir socialinio darbuotojo padėjėju.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

– turėti ne žemesnį kaip aukštąjį socialinio darbo universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį socialinio darbo koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

 

Darbo laikas: darbas kas 4 parą, 08:00 – 08:00 val.

Darbo sutartis: terminuota 3 mėnesiams.

Darbo vieta: A. Kojelavičiaus g. 129, Naujoji Vilnia

Pageidavimo teikimo forma: siųsti Gyvenimo aprašymą (CV)

El. paštas: info@vmkc.lt