Vytenio g. 45, Vilnius info@vmkc.lt
8 5 233 2508

pagalba 24 valandas per parą

Siūlome darbą

Įstaiga:

BĮ Vilniaus miesto krizių centras

Pareigos:

Pagalbos vaikui skyriaus socialinis darbuotojas

Pagrindinės funkcijos šiai pareigybei:

 • teikia trumpalaikės socialinės globos paslaugas socialinės rizikos vaikams ir vaikams iš socialinės rizikos šeimų;
 • priima naujai atvykusius vaikus;
 • padeda paslaugų gavėjams įveikti krizę, adaptuotis naujoje aplinkoje, skatina pilnavertišką socialinį funkcionavimą;
 • išsiaiškina vaiko socialinius, sveikatos ir ugdymo poreikius, bendradarbiaudamas su vaiku, Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriumi (VTAS), Socialinių paslaugų centro socialiniais darbuotojais, ugdymo įstaigų specialistais, tėvais (globėjais), medikais;
 • dalyvauja vyresniojo socialinio darbuotojo-atvejo vadybininko organizuojamuose atvejo aptarimuose;
 • esant poreikiui dalyvauja tarpžinybiniuose pasitarimuose su VTAS, bendruomenės socialiniais darbuotojais ir kitais specialistais;
 • atvykus vaikui, per 30 kalendorinių dienų, sudaro trumpalaikės globos individualios socialinės pagalbos planą ir jį vykdo;
 • organizuoja nenutrūkstamą mokyklinio amžiaus vaiko ugdymą, rūpinasi vaiko mokymusi, bendradarbiauja su ugdymo įstaigomis, lydi vaiką į/iš ugdymo įstaigas;
 • stebi ir rūpinasi vaiko sveikata, esant poreikiui organizuoja sveikatos priežiūros paslaugas, lydi vaiką į/iš gydymo įstaigas;

Reikalavimai:

 • ne žemesnis kaip aukštasis socialinio darbo universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis socialinio darbo koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • ne mažiau kaip 1 metų socialinio darbo patirtis.

Darbo vieta:

Pagalbos vaikui skyrius, A. Kojelavičiaus g. 129, Vilnius.

Siūlome:

 • neterminuotą darbo sutartį, darbą 1,0 etato darbo krūviu, dirbant iki 24 val. per parą (suminės darbo laiko apskaitos rėžimu);
 • atlyginimą (neatskaičius mokesčių) nuo 1294,15 Eurų iki 1364,74 Eurų atsižvelgiant į turimą profesinio darbo patirtį (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,15 iki 7,54).

Dokumentai priimami:

Iki 2022 m. balandžio 8 d. siųskite gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, išsilavinimą bei profesinio darbo patirtį patvirtinančius dokumentus el. paštu info@vmkc.lt, arba atneškite/siųskite dokumentus adresu Vytenio g. Nr. 45, LT-03208, Vilnius.

Kontaktinė informacija: info@vmkc.lt, tel. (8 5) 233 3619.