Vytenio g. 45, Vilnius info@vmkc.lt
8 5 233 2508

pagalba 24 valandas per parą

Siūlome darbą psichologui

Įstaiga:

Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto krizių centras

Pareigos:

Psichologas

Pagrindinės funkcijos šiai pareigybei:

 • įvertinti pagalbos besikreipiančių asmenų psichologines problemas ir juos konsultuoti esant poreikiui;
 • rengti rekomendacijas asmens (šeimos) psichologinėms problemoms spręsti ir teikia socialiniams darbuotojams;
 • dirbti komandoje su kitais tarnybos specialistais rengiant ir įgyvendinant paramos asmeniui (šeimai) planą;
 • organizuoti individualų ir grupinį darbą su tarnybos socialinių paslaugų gavėjais;
 • tarpininkauti dėl kitų pagalbos priemonių asmeniui (šeimai);
 • rengti prevencines priemones kompetencijos srityje, siekiant užkirsti kelią asmens (šeimos) psichologinėms problemoms kilti.

 

Reikalavimai:

Psichologas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, psichologo kvalifikaciją (specialybė) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti daugiau kaip 3 metų psichologo darbo patirties;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę apsaugą, ir alkoholizmo bei narkomanijos prevenciją bei psichologinio konsultavimo principus.

Siūlome:

 • darbą Paramos moterims ir šeimai tarnyboje, Vytenio g. 45
 • neterminuotą darbo sutartį, 0,5 etato (4 val. per dieną);
 • kvalifikacijos tobulinimo galimybes;
 • pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 2,70 – iki 3,00 (priklausomai nuo profesinio darbo stažo) bei papildomas motyvacines priemones;
 • galimybę dirbti pagal individualų darbo laiko grafiką.

Darbo vieta:

BĮ Vilniaus miesto krizių centro paramos moterims ir šeima tarnyba, Vytenio g. 45, Vilnius.

Dokumentai priimami:

Iki 2019 m. gruodžio 05 d. siųskite gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją el. paštu info@vmkc.lt, arba atneškite/siųskite dokumentus adresu Vytenio g. Nr. 45, LT-03208, Vilnius.

Kontaktinė informacija:

Ana Biekšienė, el.p. info@vmkc.lt,  tel. (8 5) 233 3619.