Vytenio g. 45, Vilnius info@vmkc.lt
8 5 233 2508

pagalba 24 valandas per parą

S V E I K I N I M A I

 

S U  B U N D A N Č I U  P A V A S A R I U,  G R Į Ž T A N Č I A I S  P A U K Š Č I A I S

A R T Ė J A  P A T I  G R A Ž I A U S I A  P A V A S A R I O  Š V E N T Ė  –

V E L Y K O S.

 Tegul  Jūsų namų neaplenkia švelnūs saulės spinduliai,

pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas…

O nuostabiuose margučių raštuose atsispindi stiprybė,

meilė, džiaugsmas, dvasios ramybė,

širdies šiluma…