Vytenio g. 45, Vilnius info@vmkc.lt
8 5 233 2508

pagalba 24 valandas per parą

PADĖKA

D Ė K O J A M E   R Ė M Ė J A M S  U Ž  P A G A L B Ą

Į G Y V E N D I N A N T  M Ū S Ų  I D Ė J A S:

 

Lietuvos karo akademijos Seržantų klubui,

– Maltos ordinui,

– Raudonojo kryžiaus Vilniaus skyriui,

– Prekybos centrui OZAS,

– „Sočiai“,

– Kino teatrams MULTIKINAS, SKALVIJA, PASAKA,

– Labdaros Paramos fondui „Padėkime kitiems“,

– Vilniaus tarptautinei moterų organizacijai (IWAV),

– Danieliai Krelowskai

ir daugeliui kitų, padėjusių mums daiktais, lėšomis.