Vytenio g. 45, Vilnius info@vmkc.lt
8 5 233 2508

pagalba 24 valandas per parą

Darbo skelbimas

 

Įstaiga:

Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto krizių centras

Pareigos:

Paramos moterims ir šeimai tarnybos vyresnysis socialinis darbuotojas-atvejo vadybininkas

Pagrindinės funkcijos šiai pareigybei:

 • teikia asmeniui, šeimai bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo) ir socialinės priežiūros (apgyvendinimo) socialines paslaugas;
 • parengia Socialinės priežiūros paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutarties projektą;
 • kas mėnesį kartu su paslaugų gavėju rengia Individualios socialinės pagalbos šeimai/asmeniui planą, derina su vyriausiuoju socialiniu darbuotoju;
 • renka informaciją apie šeimas, asmenis, tiria šeimose vyraujančias problemų priežastis, analizuoja vidinius ir išorinius veiksnius bei išteklius problemoms spręsti;
 • parenka šeimos, asmens poreikius atitinkantį socialinės pagalbos modelį;
 • konsultuoja šeimą, asmenį jų problemų sprendimo klausimais;
 • tarpininkauja ir nukreipia šeimą, asmenį bei jos narius į reikalingas institucijas, įstaigas ir organizacijas arba pas reikalingus specialistus;
 • bendradarbiauja su šeimos, asmens socialine aplinka;
 • bendradarbiauja su kitais Tarnybos specialistais;
 • sudaro šeimos, asmens bylą, kaupia ir sistemina dokumentaciją, rengia ją archyvavimui;
 • pildo nustatytas dokumentų formas, fiksuoja darbą su šeimomis, asmenimis;
 • esant poreikiui organizuoja gyventojų užimtumą ir vaikų priežiūrą;
 • vertina teikiamos socialinės priežiūros paslaugų teikimo eigą, teikia siūlymus dėl tolesnio darbo su šeima;
 • esant poreikiui rengia dokumentus komisijai socialinės priežiūros paslaugų tęsimui šeimai, asmeniui, dalyvauja socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijos darbe;
 • rengia Tarnybos ketvirtinius ir metinius veiklos planus, ataskaitas.

Reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį socialinio darbo universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį socialinio darbo koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažiau 5 metų socialinio darbo patirties;

Siūlome:

 • terminuotą darbo sutartį (5 mėn.);
 • pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą nuo 6,20 iki 7,38 atsižvelgiant į darbo patirtį bei papildomas motyvacines priemones.

Darbo vieta:

BĮ Vilniaus miesto krizių centro Paramos moterims ir šeima tarnyba, Vytenio g.45, Vilnius.

Dokumentai priimami:

Iki 2020 m. lapkričio 30 d. siųskite gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, išsilavinimo bei socialinio darbo patirtį pagrindžiantį dokumentą el. paštu info@vmkc.lt, arba atneškite/siųskite dokumentus adresu Vytenio g. Nr. 45, LT-03208, Vilnius.

Kontaktinė informacija:

Ana Biekšienė, el. p. info@vmkc.lt,  tel. (8 5) 233 3619.