Vytenio g. 45, Vilnius info@vmkc.lt
8 5 233 2508

pagalba 24 valandas per parą

DĖMESIO!

I N F O R M U O J A M E, KAD

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO MOTINOS IR VAIKO PENSIONO PAVADINIMAS PAKEISTAS Į

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA VILNIAUS MIESTO KRIZIŲ CENTRAS.

N a u j a s i s  s v e t a i n ė s  a d r e s a s:  www.vmkc.lt