Direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas

Personalo specialisto-referento pareigybės aprašymas

Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas

Buhalterio pareigybės aprašymas

Ūkio skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

PMŠT vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas

PMŠT vyresniojo socialinio darbuotojo – programų koordinatoriaus pareigybės aprašymas

PMŠT vyresniojo socialinio darbuotojo – atvejo vadybininko pareigybės aprašymas

PMŠT socialinio darbuotojo (budinčio) pareigybės aprašymas

PMŠT užimtumo specialisto pareigybės aprašymas

PMŠT socialinio darbuotojo padėjėjo (budinčio) pareigybės aprašymas

PMŠT teisinio švietimo specialisto pareigybės aprašymas

PMŠT psichologo pareigybės aprašymas

PVŠT vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas

PVŠT vyresniojo socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas

PVŠT socialinio darbuotojo (budinčio) pareigybės aprašymas

PVŠT užimtumo specialisto pareigybės aprašymas

PVŠT socialinio darbuotojo padėjėjo (budinčio) pareigybės aprašymas

PVŠT socialinio darbuotojo padėjėjo (dirbančio 40 valandų per savaitę) pareigybės aprašymas

PVŠT psichologo pareigybės aprašymas

Ūkio tvarkytojo pareigybės aprašymas

Šilumos ūkio priežiūros specialisto pareigybės aprašymas

Elektriko pareigybės aprašymas

Pastato priežiūros darbininko pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

Kiemsargio pareigybės aprašymas