Įstaigos veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas.