Projektas “Sutelkime jėgas ir kurkime visuomenę be prievartos”