„Komandinis darbas su nukentėjusiais nuo smurto šeimoje ir mokykloje“  

Projekto pasiekimai