P r i s t a t y m a s

 

EQUASS dokumentai:

√ Pasiūlymų, pageidavimų ir skundų pateikimas BĮ Vilniaus miesto krizių centre

√ Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto krizių centro Etikos kodeksas

√ BĮ Vilniaus miesto krizių centro darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika

√ Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto krizių centro Paramos moterims ir šeimai tarnybos socialinių paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija

√ Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto krizių centro Paramos moterims ir šeimai tarnybos paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politika

√ Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto krizių centro nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema

√ BĮ Vilniaus miesto krizių centro paslaugų gavėjų teisių ir pareigų chartija

√ Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto krizių centro Paramos moterims ir šeimai paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija

√ Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto krizių centro kokybės politika

√ Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto krizių centro smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos tvarkos aprašas