*

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA VILNIAUS MIESTO KRIZIŲ CENTRAS

*

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRSTYTASIS) DARBO UŽMOKESTIS EURAIS


Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

*

2014 m.

*

2015 m.

Direktorius

1

1254

1366

Direktoriaus pavaduotojas

1

968

1140

Skyriaus vedėjas

4

812

853

Socialinio darbo specialistas

22

605

642

Specialistas

4,5

513

560

Individualios priežiūros specialistas

8

438

482

Darbininkas

4,5

350

377

*

Direktorė                                                                                              Nijolė Dirsienė

(institucijos, įstaigos, įmonės vadovas)                  (parašas)                                               (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė                                                                                      Birutė  Katinienė

(vyr. buhalteris)                                                        (parašas)                                               (vardas ir pavardė)

*