Misija – teikti socialines paslaugas Vilniaus miesto gyventojams, kuriems būtina pagalba, užtikrinant asmens orumo nežeminančias sąlygas ir tenkinti būtiniausius poreikius.

Vizija – esame žinoma, profesionali institucija, kuria pasitiki kiekvienas.

Tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) siekti sąveikos su jų socialine aplinka pokyčių ir gyvenimo kokybės gerinimo, įgalinant paslaugų gavėjus savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir įveikti socialinę atskirtį.

 

PARAMOS MOTERIMS IR ŠEIMAI TARNYBA

Vytenio g. 45, Vilnius

Tel. (8-5) 233 2508

24 valandas per parą

www.vmkc.lt

TEIKIA PAGALBĄ VISĄ PARĄ BE IŠEIGINIŲ IR POILSIO DIENŲ

Konsultuoja (ir anonimiškai)

Krizinėse situacijose suteikia nakvynę ir apgyvendinimą.

Padedame vilnietėms moterims, moterims ir jų vaikams, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

PATI GALI ATVYKTI ARBA PASKAMBINTI

…………………………

 

PARAMOS VAIKAMS IR ŠEIMAI TARNYBA

A. Kojelavičiaus g. 129, Vilnius

Tel. +370 683 45 190, +370 5 233 9644

24 valandas per parą

el. paštas: nvilnia@vmkc.lt

www.vmkc.lt

TEIKIA PAGALBĄ VISĄ PARĄ BE IŠEIGINIŲ IR POILSIO DIENŲ

Teikia trumpalaikės socialinės globos paslaugas smurtą, nepriežiūrą patyrusiems vaikams nuo 3 iki 18 metų, kol vaikas bus grąžintas tėvams, globėjams arba nustatyta laikinoji globa.

Vaikas apgyvendinamas tarnyboje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų, policijos pareigūnų arba vaikai gali kreiptis patys.

Konsultuoja (ir anonimiškai)

Vilniaus miesto gyventojus.

GALIMA ATVYKTI ARBA PASKAMBINTI