2021 m. I ketvirtis

2021 m. II ketvirtis

2021 m. III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaita 2021 m.