• Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo tvarkos aprašas

 

• Socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijos nuostatai