Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto krizių centras – Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, priskirta Vilniaus m. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento reguliavimo sričiai. Įsteigtas Vilniaus miesto tarybos sprendimu 1995 m. vasario 22 d.

Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto krizių centro veiklos tikslai – ugdyti ir stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį, atkurti socialinius ryšius su visuomene bei organizuoti ir teikti socialines paslaugas Vilniaus miesto gyventojams (socialinės rizikos šeimoms (moterims ir jų vaikams), socialinės rizikos vaikams, socialinės rizikos suaugusiems asmenims), kuriems, esant krizinei situacijai ir pan., nesuteikus paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Įstaiga vykdo šias funkcijas:

  • nustato asmenų (socialinės rizikos šeimų (moterų, moterų ir jų vaikų) socialinės priežiūros paslaugų poreikį;
  • teikia bendrąsias socialines paslaugas pagal Vilniaus miesto gyventojų poreikius;
  • teikia socialinės priežiūros (laikino apnakvindinimo paslaugas Vilniaus miesto gyventojams (moterims, moterims ir jų vaikams), kuriems, esant krizinei situacijai ir pan., nesuteikus paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei;
  • teikia socialinės priežiūros (apgyvendinimas krizių centruose) paslaugas Vilniaus miesto gyventojams (moterims, moterims ir jų vaikams), neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę;
  • teikia specialiąsias socialines (trumpalaikės socialinės globos) paslaugas socialinės rizikos vaikams ar vaikams iš socialinės rizikos šeimų bei vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos.